top of page
Search

Stay Green Living ชีวิตสีเขียว


ชีวิตสีเขียว ไม่ใช่บ้านหรืออาคารที่มองเห็นได้ แต่เป็นการเข้าใจและรู้วิธีใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับอาคารโดยไม่ลืมใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยที่บ้านหรืออาคารนั้นไม่จำเป็นต้องทำจากไม้หรือใช้กรีนรูฟ อาจเป็นแค่ตึกแถวหรือบ้านธรรมดา เพียงแต่ว่าผู้อาศัยมีความคิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ” - ดร. สิงห์ อินทรชูโต


หลายปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนตัดสินใจเลือกใช้แนวคิดสีเขียวในชีวิตประจำวัน


เริ่มจากความต้องการธรรมชาติ ความเสมือนจริงเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน เเต่ว่าไม่ต้องการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หรือใช้ให้น้อยที่สุด ทำให้เกิดการแข่งขันกันในความรู้สึกว่าใครสามารถที่จะผลิต ใช้ หรือค้นหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่ากัน และหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่มนุษย์เริ่มหันมาสนใจที่จะอนุรักษ์คือ ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันบางอย่างลดน้อยลงไป บางอย่างทดเเทนไม่ได้ หรือบางอย่างต้องใช้เวลาฟื้นฟูหลายปี ด้วยสภาวะเเบบนี้จึงทำให้เกิดวัสดุทดเเทนธรรมชาติเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น ไม้เทียม ต้นไม้เทียม หญ้าเทียม หินเทียม ฯลฯ ให้เราได้เลือกเพื่อต่อยอดเเละผสมผสานกับธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น สร้างศาลาพักผ่อนไม้เทียมไว้ข้างบ้านพร้อมกับปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้ๆเพื่อสร้างร่มเงา


ไม้เทียม

ผนังหญ้าเทียม ต้นไม้เทียม

หินเทียม

ในปัจจุบันมีการวิจัยว่า แนวคิดสีเขียว นี้สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ สดชื่น มีผลในเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดสภาวะความตึงเครียดเเละส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีต่อผู้พบเห็นรวมทั้งสังคมละเเวกใกล้เคียงการใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพที่ดี

1,247 views0 comments

Comments


bottom of page